Website Banner
   ซื้อกล้องโทรทรรศน์ช่วงนี้แถมกล่องใส่กล้องอลูมิเนี่ยมอย่างดี มูลค่ากว่า1หมื่นบาท (เฉพาะรุ่นเฉพาะแบบในช่วงนี้เท่านั้น)  
  กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอีควอทอเรียล ขนาด 8 นิ้ว , 10 นิ้ว  
 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด8นิ้ว ฐานอิเควทอเรียล
 
 
ASTROVIEW
ขนาด 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
AstroQuest
ขนาด 6", 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
AstroQuest
ขนาด 6", 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
SKY WATCHER
ขนาด 6", 8 นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
 
  กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอัลต้าซิมุท ขนาด 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว, 16 นิ้ว   
 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด8นิ้ว ฐานไม้  
 
ASTROVIEW 
ขนาด 8 นิ้ว, 10นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาวได้
MEADE
ขนาด 10" , 12", 16"
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาวได้
SKY WATCHER
ขนาด 8", 10"
AstroQuest /คลิกดูรายละเอียด
ขนาด 8", 10", 12"
ราคา27500บาท (มีส่วนลดร้านค้า) 
 

Telescopes By Brands                                   
Astroview Celestron
Meade Orion
Skywatcher
 Vixen
 ขออภัย กำลังปรัปปรุงข้อมูล ดูได้บางรายการ
Current Pageid = 25