Website Banner
   ซื้อกล้องโทรทรรศน์ช่วงนี้แถมกล่องใส่กล้องอลูมิเนี่ยมอย่างดี มูลค่ากว่า1หมื่นบาท (เฉพาะรุ่นเฉพาะแบบในช่วงนี้เท่านั้น)  
  กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอีควอทอเรียล ขนาด 8 นิ้ว , 10 นิ้ว  
 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด8นิ้ว ฐานอิเควทอเรียล
 
 
ASTROVIEW
ขนาด 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
AstroQuest
ขนาด 6", 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
AstroQuest
ขนาด 6", 8 นิ้ว, 10นิ้ว
สามารถติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
SKY WATCHER
ขนาด 6", 8 นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
 
  กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอัลต้าซิมุท ขนาด 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว, 16 นิ้ว   
 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ขนาด8นิ้ว ฐานไม้  
 
ASTROVIEW 
ขนาด 8 นิ้ว, 10นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาวได้
MEADE
ขนาด 10" , 12", 16"
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาวได้
SKY WATCHER
ขนาด 8", 10"
AstroQuest /คลิกดูรายละเอียด
ขนาด 8", 10", 12"
ราคา27500บาท (มีส่วนลดร้านค้า) 
 
  กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ฐานอัลต้าซิมุท ขนาด 8 นิ้ว, 10 นิ้ว, 12 นิ้ว, 16 นิ้ว   
 
 
 
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงดอปโซเนียนฐานไม้
ขนาด8นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
SkyWatcher
ราคา64,000บาท
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงดอปโซเนียนฐานไม้
ขนาด10นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
SkyWatcher
ราคา80,000บาท
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงดอปโซเนียนฐานไม้
ขนาด8นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
Orion
ราคา64,000บาท
กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงดอปโซเนียนฐานไม้
ขนาด10นิ้ว
ติดตั้งมอเตอร์ตามดาว
Orion
ราคา80,000บาท
 

Telescopes By Brands                                   
Astroview Celestron
Meade Orion
Skywatcher
 Vixen
 ขออภัย กำลังปรัปปรุงข้อมูล ดูได้บางรายการ
Current Pageid = 25