Website Banner
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
  

 
   

 

   

 


DNA DNA
นวัตกรรม แห่งแบบจำลองอวัยวะภายในของมนุษย์และสัตว์
โมเดลอวัยวะช่วงลำตัวและหัว, โมเดลอวัยวะหัวใจมนุษย์, โมเดลแสดงเส้นประสาท12คู่และ กระโหลกศีรษะมนุษย์, โมเดลแสดงกล้ามเนื้อและโครงกระดูกมนุษย์, โมเดลโครงกระดูกมนุษย์, โมเดลแสดงการตั้งครรภ์และกระดูกเชิงกราน, โมเดลหุ่นอวัยวะในร่างกายทั่วตัว, โมเดลอวัยวะวัว, โมเดลอวัยวะม้า, โมเดลอวัยวะหมู, โมเดลอวัยวะกบ, โมเดลแมงป่อง, โมเดลอวัยวะช้างแมมมอส, และโมเดลอื่นอีกมากมาย ด้วยความละเอียดในเชิงวิชาการที่ได้สัดส่วนและสืสันสวยงามทำจากวัสดุพลาสติกอย่างดี
เปิด โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อคุณภาพซึ่งจะนำเสนอมุมมองทั้งนอกและในร่าง กาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างระบบอวัยวะภายใน ด้วยชิ้นส่วนประกอบที่มีความละเอียด, คุณภาพและสัดส่วนถูกต้องเด็กๆจะพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ง ส่วนของหน้าที่การทำงานของอวัยวะและความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะส่วนต่างๆ
อยากให้ลูกคิดแบบวิทยาศาสตร์ต้องปลูกฝังด้วย 4D Master Model

***พบกับรายละเอียดของโมเดลแต่ละตัวอย่างละเอียด***

ศูนย์รวมจำหน่าย

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์, เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์การศึกษา,
ชุดการทดลอง, สารเคมี, หุ่นจำลอง, กล้องจุลทรรศน์, กล้องดูดาว,
อุปกรณ์ดาราศาสตร์, คอมพิวเตอร์,
โปรเจคเตอร์
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

     (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์)
กิจกรรมโรงเรียนดีต้นแบบประจำตำบล

สื่อพัฒนากระบวนการคิดและชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง : ชุดที่1,ชุดที่2,ชุดที่3,ชุดที่4,ชุดที่5
 
             

  
  การค้นหาขั้นสูง
New Products
Floor standing Globes / ลูกโลกขนาดยักษ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40เซนติเมตรถึง100เซนติเมตรใช้ในการศึกษาและตั้งโชว์
Labomed-Labo America
Lx 500
Lx 400
CxL


กล้องดูดาวASTROVIEW กำลังจัดPromotionในวันเด็กทุกรุ่นโดยเฉพาะรุ่นขนาดเล็กสำหรับเด็กกำลังจะอัพเดทตามมา
ชุดวงจรไฟฟ้า E1-5889
ชุดวงจรไฟฟ้าและแผงโซล่าเซลล์ E1-9889  ชุดวงจรไฟฟ้า
E1-3988
   Lastest   Products                                                                                                                                                    1 2
 


  อุปกรณ์เพื่อคนพิการ:
อุปกรณ์ช่วยการเห็น,เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพแบบมือถือและตั้งโต๊ะ,อุปกรณ์วัดความเข้มของแสง, อุปกรณ์วัดค่าสี,
ตลับเมตรแสดงผลเป็นเสียง,,ชุดเรียนรู้ชีววิทยา
อุกรณ์กีฬาคนพิการBocce, Boccia พร้อมรางและหมวก
ขนาดและน้ำหนักตามมาตราฐานการกีฬาการแข่งขัน
 
 

เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ Weather Station: แบบมือโปร, แบบเที่ยงตรงสูง และ แบบสุดยอดเที่ยงตรง        โทร. 0819158279
  Basic water still เครื่องคนสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก
 เครื่องปั่นแยก
 
 เครื่องกลั่นน้ำ
Basic water still
 เครื่องคนสารละลาย
Magnetic stirrer
 เตาให้ความร้อนแบบหลุม
Heating Mantle
 เครื่องปั่นแยก
Centrifuge
 
 
 
 โมเดลดาวเนปจูน 32cm
(Neptune Model)
 โมเดลดาวอังคาร32cm
(Mars Model)
  โมเดลดาวศุกร์32cm
(Venus Model)
 โมเดลดาวพฤหัสบดี32cm
(Jupeter Model)
   โมบายระบบสุริยะ แบบจำลองระบบสุริยะ    โมเดลดวงจันทร์
 
แบบจำลองระบบสุริยะNEW!
(Solar System Model)
ลูกโลกมีเสียงNEW
ปากกาพร้อมหน่วยความจำ
โมเดลดวงจันทร์
(Moon Model)
 
 
เครื่องชี้ดาว
 
 กล้องส่องทางไกลแบบ2ตาขนาด 7X50
 
 เครื่องชี้ดาว
Telescope
กล้องส่องทางไกลแบบ2ตาNEWขนาด 7X35 สำหรับเด็กประถม
 กล้องส่องทางไกลแบบ2ตาขนาด 9X63
 กล้องส่องทางไกลแบบ2ตาขนาด 7X50
  กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ
 
กล้องดูดวงอาทิตย์
แบบใช้ฉากรับ
เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา
อ่านค่าเป็นตัวเลข Digital Refractometer
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: รับประกัน1ปี
เครื่องวัดความหวานแบบพกพา
อ่านค่าเป็นตัวเลข Digital Refractometer
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: รับประกัน1ปี
เครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
อ่านค่าเป็นตัวเลข Digital Refractometer
ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ: รับประกัน1ปี
 
  สื่อพัฒนากระบวนการคิดชุด อิเลคทรอนิกส์ และชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ BOCCE BALL SETØ110mm
BOCCIA BALL SET ตามมาตราฐานการกีฬา
มีชุดประกอบเช่นรางและหมวก
Current Pageid = 1