Website Banner
Laboratory Fitting: ก๊อกน้ำวิทยาศาสตร์
ราคาโครงการเล็ก-ใหญ่ ต้องพอใจ
โทรหาเรา อุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์, ก๊อกน้ำ, อ่างน้ำ
ทองเหลือง, สแตนเลส, เคลือบโครเมี่ยม, อีพ็อกซี่
ติดต่อ 081-9158279
ก๊อกน้ำสำหรับห้องแล็บวิทยาศาสตร์

 
รหัส:20
แบบคอห่านทางเดียว
วัสดุทำจากทองเหลืองหนัก0.8กิโลกรัม
เคลือบอีพอกซี่
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา 1900.- / มีสินค้าพร้อมส่ง

ติดต่อ 081-9158279
รหัส:06
แบบคอห่านสองทางแบบตัว U
วัสดุทำจากทองเหลืองหนัก1.35กิโลกรัม
เคลือบอีพอกซี่
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา  2800-/ มีสินค้าพร้อมส่ง

ติดต่อ 081-9158279
รหัส:05
แบบคอห่านสองทางแบบตัว T
วัสดุทำจากทองเหลืองหนัก0.75กิโลกรัม
เคลือบอีพอกซี่
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา .-

ติดต่อ 081-9158279
รหัส:01
แบบคอห่านสามทาง
วัสดุทำจากทองเหลืองหนัก1.75กิโลกรัม
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง


ติดต่อ 081-9158279
รหัส:01-1
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
 •หัวฉีดหยักทำด้วยทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-2
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
 •หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-3
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
 •หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-4
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
 •หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-5
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
 •หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-6
แบบคอห่านสามทาง
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
•หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
รหัส:01-7
แบบคอห่านสามทางพร้อมมาตรวัดแรงดัน
ราคา .- / มีสินค้าพร้อมส่ง
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•ด้ามปัดยาว10เซนติเมตร
•คอห่านหมุนได้ 360 °
•หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
    
รหัส:01/8
สีขาวและสีเทา
แบบคอห่านสามทาง แบบด้ามปัด
ทองเหลืองหนา3.45มิลลิเมตร
น้ำหนัก1.65กิโลกรัม
•ผลิตจากทองเหลืองเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมีและป้องกันการซีดจางจากแสงยูวีและความร้อน
•หัวเซรามิกสามารถหมุนได้ 90 °อายุการเปิด/ปิดไม่น้อยกว่า 500,000ครั้ง ทนแรงดันมากสุดที่10บาร์
•ลูกบิด PPเกรดสูง
•คอห่านหมุนได้ 360 °
•หัวฉีดหยักทองเหลืองเคลือบอีพ็อกซี่ทนต่อสารเคมี
ราคา 3750.- / มีสินค้าพร้อมส่ง
   
รหัส:06/1
สีขาว แบบคอห่านสองทาง
ราคา3125.-
     
รหัส:06/2
สีขาว แบบคอห่านสองทาง
ราคา3125.-
   
รหัส:20/3
แบบคอห่านทางเดียว
ราคา2300.-
รหัส:20/1
แบบคอห่านทางเดียวแบบวาล์วปัด
เคลือบอีพอกซี่
วาวล์เปิดปิดแบบปัดขนาดยาว10เซนติเมตร
ราคา 2100.- / มีสินค้าพร้อมส่ง

ติดต่อ 081-9158279

รหัส:20/2
แบบคอห่านทางเดียว
ราคา2100.-
   
รหัส:20/4
แบบคอห่านทางเดียว
ราคา2500.-
   
รหัส:20/5
แบบคอห่านทางเดียว
ราคา2500.-
 
รหัส:19
แบบคอห่านทางเดียว(สำหรับน้ำกลั่น)
ราคา4875.-
แบบคอห่านทางเดียว
วัสดุทำจาก 304 stainless steelหนัก0.78กิโลกรัม
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา 3990.- /
แบบคอห่านสามทาง
วัสดุทำจาก 304 stainless steelหนัก1.6กิโลกรัม
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อส่วนล่าง 22มิลลิเมตร
ราคา 5990.- /
รหัส:LS-01 อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลอง ขนาด42*34เซนติเมตรหนา5.0มม.  ราคา2500บาท          ติดต่อ 081-9158279
รหัส:LS-02 อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลอง ขนาด50*40เซนติเมตรหนา5.0มม. ราคา2800บาท            ติดต่อ 081-9158279
รหัส:LS-03 อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลอง ขนาด80*43เซนติเมตรหนา5.0มม. ราคา6200บาท            ติดต่อ 081-9158279
ตัวปิดช่องน้ำไหลแถมไปกับอ่าง  
KP5 ตัวดักตะกอนอ่าง   400.- /อัน  
 ท่อน้ำทิ้งสะดืออ่าง   400.- /อัน  
KP5-1ท่อน้ำทิ้งสะดืออ่าง   400.- /อัน  
 
รหัส:KS-4 อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสแตนเลส ขนาดยาว50*กว้าง40.00สูง25.0เซนติเมตรหนา720Gauge 1.0มม.
STAINLESS STEEL RADIAN
ราคา8800บาท
รหัส:K-01B อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีดำ ขนาดยาว80*กว้าง45.6สูง32.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา5800บาท  
รหัส:K-01G อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีเทา ขนาดยาว80*กว้าง45.6สูง32.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา5800บาท  
รหัส:K-01W อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีขาว ขนาดยาว80*กว้าง45.6สูง32.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา5890บาท  
รหัส:K-02W อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีขาว ขนาดยาว55.50*กว้าง45.5สูง31.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา2750บาท
รหัส:K-02G อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีขาว ขนาดยาว55.50*กว้าง45.5สูง31.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา2700บาท
รหัส:K-02B อ่างล้างเครื่องมือห้องทดลองสีขาว ขนาดยาว55.50*กว้าง45.5สูง31.0เซนติเมตรหนา7.0มม. ราคา2700บาท
 


   
 Wall Double head eye wash No. D1011 ราคา 9,800.- Bench top Double head eye wash No. D1002 ราคา 4,800
Bench top Single head eye wash No. D1001 ราคา 3,300
Wall Pulled Double-head eye wash D1013
ราคา 13,300
 
 
 
 
Pedaled Floor type shower eye wash ราคา24,000.- Floor type shower eye wash      ราคา22,200.- Floor type eye wash ราคา14,000.-  

 Drying Rack Boards ,Drying Boards,ที่แขวนตากเครื่องแก้วสำเร็จรูป 
PP PEG BOARD
แผงตากเครื่องแก้ว, ที่แขวนตากเครื่องแก้วสำเร็จรูป 
มีสองขนาด: สามารถประกบหน้าหลังได้หรือใช้ด้านเดียว
27 ที่วาง(places)     ขนาดแผง หน้ากว้าง40xสูง55เซนติเมตร                          ราคา3000บาท/อัน
52 ที่วาง(places)    ขนาดแผง หน้ากว้าง55xสูง70เซนติเมตร                 ราคา4000บาท/อัน
PP PEG BOARD PPB-8W
แผงตากเครื่องแก้ว, ที่แขวนตากเครื่องแก้วสำเร็จรูป 
มีสองขนาด: สามารถประกบหน้าหลังได้หรือใช้ด้านเดียว
ขนาดแผง หน้ากว้าง45x12xสูง63เซนติเมตร                          ราคา3500บาท/อัน
PP PEG BOARD PPB-8G
แผงตากเครื่องแก้ว, ที่แขวนตากเครื่องแก้วสำเร็จรูป 
มีสองขนาด: สามารถประกบหน้าหลังได้หรือใช้ด้านเดียว
ขนาดแผง หน้ากว้าง45x12xสูง63เซนติเมตร                          ราคา3500บาท/อัน
PP PEG BOARD PPB-8B
แผงตากเครื่องแก้ว, ที่แขวนตากเครื่องแก้วสำเร็จรูป 
มีสองขนาด: สามารถประกบหน้าหลังได้หรือใช้ด้านเดียว
ขนาดแผง หน้ากว้าง45x12xสูง63เซนติเมตร                          ราคา3500บาท/อัน
 
 
 
Current Pageid = 121